Nahrávám data...

SLUŽBY

Vedení účetnictví

Individuální nabídka a přístup rodinného zázemí. KONZULTACE ZDARMA

Daňová evidence

Levně, kvalitně a rychle. Zpracování roční závěrky

Mzdová a personální agenda

Zpracování mezd a komunikace s úřady.

Daně, poradenství a optimalizace

Zákonná optimalizace daní a zastupování před úřady

Zakládání společností

Zařizování živností, s.r.o. a a.s.

Doplňkové služby

Spolupracující osoby a firmy

Naše cíle

úspora času

maximální úspora podnikatelova času

snížení daní

snížení daňových odvodů podnikatele

poradenské služby

poskytnutí poradenských služeb pro naše klienty

snížení administrativy

minimalizace administrativy pro podnikatele

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

vedení účetnictví

Hlavní činností firmy je vedení účetnictví. Poskytujeme účetní služby po celé republice. Účetní firma pomáhá našim klientům již 21 let a stále se rozvíjí. Za tu dobu jsme získali cenné zkušenosti, a tak Vám garantujeme spokojenost při vzájemné spolupráci.

zastoupení na úřadech

Kromě zpracování účetnictví nabízíme podnikatelům doprovodnou službu – zastoupení na úřadech. Při využití našich účetních služeb klientům odpadá nutnost hlídání termínů, dokdy musí být podáno daňové přiznání, kontrolní a souhrnné hlášení a měsíční přehledy na okresní správu sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovnu.

kontrolujeme správnost účetních dokladů

Při vedení účetnictví kontrolujeme správnost účetních dokladů. Vedení účetnictví zahrnuje mimo jiné vedení účetního deníku a pokladní knihy, které jsou Vám na konci účetního období předány v tištěné podobě spolu s veškerými doklady. Disponuje-li společnost s dlouhodobým hmotným majetkem, zajistíme výpočet odpisů pro jednotlivé roky.

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

Měsíčně, případně čtvrtletně, zpracujeme přiznání k dani z přidané hodnoty, ročně pak přiznání k dani z příjmů nebo k dani silniční.

Účetní software

Účetní software, který používáme, je pravidelně aktualizován podle nejnovějších účetních zákonů, standardů a předpisů.

účetnictví on-line

Využít můžete také účetnictví on-line, což pro Vás znamená výhodu kdykoli nahlédnout do svého účetnictví. Abyste mohli sledovat účetnictví své firmy on-line, potřebujete připojení k internetu, o zbytek se postaráme my. Účetnictví on-line nabízí více možností využití, nejčastěji je využívána on-line fakturace, která snižuje náklady na účetní služby. On-line faktura, kterou vystavíte svému klientovi například i přes svůj mobil, je uložena na server a účetní může ihned provést kontrolu a bez zdržení formálně správnou fakturu odeslat na adresu klienta.

Daňová evidence

Pro koho?

Daňová evidence je určena pro drobné podnikatele, kteří nejsou zapsáni v obchodním rejstříku a jejichž roční obrat je nižší než 25 milionů Kč.

Co zajistíme?

Zajistíme Vám kompletní vedení a zpracování daňové evidence včetně zastupování na úřadech (zdravotní pojišťovna, OSSZ, finanční úřad). S námi Vám odpadá starost s hlídáním termínů, dokdy je třeba podat daňové přiznání a formuláře na zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení.

Vedení daňové evidence zahrnuje

 • vyzvednutí a kontrolu správnosti dokladů
 • zaúčtování dokladů
 • zpracování závazků a pohledávek
 • vedení a tisk účetního deníku a pokladní knihy
 • evidence dlouhodobého hmotného majetku včetně výpočtu odpisů
 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty
 • zpracování přiznání k dani z příjmů
 • zpracování přiznání k silniční dani
 • tisk konečných účetních knih
 • zpracování přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu
 • zpracování přehledu o příjmech a výdajích pro okresní správu sociálního zabezpečení
 • vystavení příkazu k úhradě / inkasu

Mzdová a personální agenda

Mzdové účetnictví

Mzdové účetnictví je jednou z nejdůležitějších činností, které podnikatel musí mít zpracované každý měsíc, když se rozhodne přijmout zaměstnance.

Co zahrnuje?

Mzdové účetnictví nezahrnuje jenom měsíční zpracování mezd, ale i další činnosti, které souvisí s personalistikou. Při přijetí zaměstnance musí podnikatel do 8 pracovních dnů nahlásit změny jak všem zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou zaměstnanci přihlášeni, tak i správě sociálního zabezpečení. Měsíčně musí zároveň dokládat, kolik peněz za zaměstnance každý měsíc odvedl na zdravotním a sociálním pojištění.

Máte zájem?

Máte zájem o zpracování mezd naší společností a přenechat tak všechny tyto činnosti nám? Není nic jednoduššího než nás kontaktovat.

Daně, poradenství a optimalizace

Daňové služby a optimalizace

Není potřeba dotovat stát více, než si zaslouží. Proto Vám pomůžeme zpracovat daně tak, abyste využili veškerých úlev, které můžete uplatnit, a neplatili tak více, než je povinné.

Služby dle jednotlivých druhů daní

 • Daň z přidané hodnoty
  Záznamní povinnost v elektronickém formátu, kontrola přiznání z pohledu správnosti položek a jejich úplnosti, tvorba souhrnného hlášení, výpisů z evidence pro přenesenou daňovou povinnost, tvorba kontrolního hlášení, určení správné sazby DPH a jiné.
 • Daň z příjmů fyzických osob a SP/ZP přehledy
  Daňové přiznání a Přehledy v elektronickém formátu, odhad daňové povinnosti v průběhu roku, návrh optimalizačních kroků, výpočet záloh, provedení ročního zúčtování daní a jiné
 • Daň z příjmů právnických osob
  Sestavení daňového přiznání v elektronickém a tištěném formátu, odhad daňové povinnosti v průběhu roku, návrh optimalizačních kroků, dohled nad fakturací mezi spřízněnými stranami, výpočet záloh a jiné.
 • Ostatní daně
  (z nemovitostí, z nabytí nemovitých věcí, silniční daň apod.) -  výpočet daní v elektronickém formátu, výpočet záloh a jiné.

Služby, které jsou v oblasti daní naším standardem

 • Registrační a oznamovací povinnosti
  zařídíme veškeré registrace, změny a oznamovací povinnosti vůči úřadům daňové a celní správy
 • Platební kalendář přímo do Vašeho mobilu či do emailu
  již nikdy více pozdě či chybně zaplacených daní. Váš chytrý telefon Vás notifikacemi upozorní na splatnosti daní
 • SMS notifikace o daních (termíny, splatnosti)
  další forma upozornění pro Vás
 • Zasílání přiznání na Finanční úřad datovou schránkou
  v příslušném formátu (xml), správa datové schránky
 • Získání online přístupu (náhledu) do Vašeho daňového spisu u Vašeho finančního úřadu
  kdykoli si zkontrolujte, zda a kdy Vám daň byla vyměřena a jaké zůstatky daní Váš Finanční úřad eviduje.
 • Zasílání PDF tiskové verze daňových přiznání
  - na Váš email či v papírové podobě poštou.
 • Archiv daní a podaných daňových přiznání a dokumentů
  seznam dokumentů podle daně a roků aktualizovaný a přístupný na vyžádání online.
 • Prodloužení termínu pro podání přiznání
  získejte více času na daňová přiznání skrze externí daňové poradce.
 • Zpracování daňových žádostí
  splátkový kalendář, snížení záloh, žádosti o závazné posouzení apod.
 • Průběžný odhad Vaší daňové povinnosti již v průběhu roku na měsíční bázi
  - s námi budete kdykoli vědět, jakou částku daní (daň, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění) budete doplácet po skončení roku. Zabráníme tak stresovým a nepříjemným překvapením na Vaší straně.
 • Špičkový daňový software
  používáme český expertní daňový software, který je denně aktualizovaný.
 • Daňové plánování
  i daně lze plánovat s ohledem na známé a předpokládané parametry.


S námi se lépe zorientujete v českém daňovém systému. Mějte své daně pod kontrolou!

Doplňkové služby

NOTÁŘSKÉ SLUŽBY

Mgr. Viktor Semanik
Email: viktor.semanik@notarsokolov.cz
ID datové schránky: kykkyq3
Notářská kancelář Praha:
110 00 Praha 1, Staré Město, Národní 973/41, II. patro
tel: 270 005 700
fax: 270 005 701

Právní služby

Pavol Krošlák
Advokát a společník Vyskočil Krošlák a partneři, s.r.o. advokátní kancelář
Voršilská 10, Praha 1
Tel.: +420 224 819 141
Fax: +420 224 816 366
Email: kroslak@akvk.cz
web: www.akvk.cz

Hypoteční makléř

Martina Šťastná
Vinohradská 365/10, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 727918117
Email: martina.stastna@gpf.cz
vázaný zástupce Gepard Finance a.s.

Hypoteční kalkulačka

REFERENCE

NATIVE PR s.r.o.

PR služby

ONLIO, a.s.

firemní portály, business aplikace, SW

e-TRUHLÁRNA s.r.o.

truhlařina

SKI KRKONOŠE s.r.o.

sportovní vybavení

RVK TRADE s.r.o.

nákup a prodej vozů

RIDERS INT. s.r.o.

jezdecké a rybářské potřeby

Roc Sky s.r.o.

developer

Drafter company s.r.o.

FUTURE KITING s.r.o.

kiting,kajtování

BPLIFT s.r.o.

výtahy

Víno TUDUM s.r.o.

vinotéka

MAGI SPORT s.r.o.

sportovní vybavení, kola,lyže

URBAN SPORT s.r.o.

sportovní vybavení

LEVNÝ SPORT s.r.o.

sportovní vybavení

PLACHTÁRNA s.r.o.

plachty, přístřešky a stany na zakázku

INTERCON s.r.o.

tlumočnictví, audiovizuální služby

EMGAME s.r.o.

gastronomie

123 HOMEOPATIE

poradenství v oblasti homeopatie, životní styl

KOLÁČKY OD ANIČKY s.r.o.

pekařství

SmartX outsourcing s.r.o.

marketing, sociální sítě, body leasing

KONTAKT

Napište nám!
Kde nás najdete?
O společnosti
RETA spol. s r.o.
Pod Harfou 938/60,
Praha 9, 190 00
IČ: 62957147
DIČ: CZ62957147
Zapsaná v OR Městského soudu v Praze, C41708, dne 5.12.1995
Kontakty
Miloslav Kuba
Telefon: 777 338 979
E-mail: kuba@retaucetni.com

Ing.Petra Kubová
Telefon: 777 186 861
E-mail: pet.kubova@seznam.cz